ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์