*** ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์

 *** ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์