งาน Study Abroad Fair 2017 เพื่อประชาสัมพันธุ์ทุนการศึกษาและโอกาสในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ โดยมีกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 322 ตึก MLC เวลา 10.00 - 16.00 น.

งาน Study Abroad Fair 2017 เพื่อประชาสัมพันธุ์ทุนการศึกษาและโอกาสในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
 
โดยมีกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 322 ตึก MLC เวลา 10.00 - 16.00 น.
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://goo.gl/forms/L97dYIFb1wTCHLTg1