ประกวดคลิปวีดีโอ/หนังสั้น โครงการ “สร้างแบรนด์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” เนื้อหาจะต้องสื่อถึงวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

ประกวดคลิปวีดีโอ/หนังสั้น โครงการ “สร้างแบรนด์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”  
เนื้อหาจะต้องสื่อถึงวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์ 
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 13,000 บาท (พร้อมใบประกาศนียบัตร)