วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพบรรยากาศพิธีปฏิญาณตนและรับเสื้อกาวน์เวชระเบียน ประจำปีการศึกษา2559 นักศึกษา เวชระเบียน ชั้นปีที่ 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพบรรยากาศพิธีปฏิญาณตนและรับเสื้อกาวน์เวชระเบียน ประจำปีการศึกษา2559
นักศึกษา เวชระเบียน ชั้นปีที่ 2