ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและะสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณบดี เข้าร่วมในพิธีเปิด " ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา”

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  เมื่อเวลา 13.15 น. ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและะสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณบดี เข้าร่วมในพิธีเปิด " ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา” ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เปิด " ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา” อย่างไม่เป็นทางการ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา