ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ภาควิชามนุษยศาสตร์

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ภาควิชามนุษยศาสตร์