ขอเชิญร่วมสัมนาวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2560 ระบาดวิทยาวัฒนธรรม กับ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ :แนวคิดและการวิเคราะห์ วันที่ 2 มีนาคม 2560

 ขอเชิญร่วมสัมนาวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2560
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม กับ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ :แนวคิดและการวิเคราะห์
วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล