ประชาสัมพันธ์ โครงการ Journal Club ครั้งที่ 1 หัวข้อ His Desire Her Pleasure: Emotional Selling, Sexual Identity and STIs/HIV Risk in Laos Female Migrant Sex Worker (LFMSWs) in Border Town. โดย นาย นัฐวุฒิ สิงห์กุล (ต้น) นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Journal Club  ครั้งที่ 1 หัวข้อ His Desire Her Pleasure: Emotional Selling, Sexual Identity and STIs/HIV Risk in Laos Female Migrant Sex Worker (LFMSWs) in Border Town. โดย นาย นัฐวุฒิ สิงห์กุล (ต้น) นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์และสุขภาพ 

 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมลัดดาวัลย์ เวลา 14.00-15.00 น. แจ้งลงทะเบียนได้ที่นางสาวธิดาพร บุญเม่น 0831677228
 
 
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th 
#สังคมศาสตร์มหิดล #มนุษยศาสตร์มหิดล #ศึกษาศาสตร์มหิดล #สังคมสุขภาพมหิดล #มหิดล #งานสื่อสาร