มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน ๔๘ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญร่วมงาน

๔๘ ปี วันพระราชทานนาม  ๑๒๙ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
๒  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ ๙ 
และรับบริการตรวจสุขภาพ  ตรวจข้อเข่าเสื่อม   ตรวจเต้านม   
ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว  นวดแผนไทย ฝังเข็ม  และทำฟัน  ฟรี