ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ 
ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ
ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง
ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์