วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพบรรยากาศ กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพบรรยากาศ กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 บรรยากาศเต็มไปด้วยขบวนพาเหรดของสีต่างๆ และมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ อาทิเช่น เปตอง, แชร์บอล, เทเบิลเทนนิส, ครอสเวิร์ด เป็นต้น

 
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th 
#สังคมศาสตร์มหิดล #มนุษยศาสตร์มหิดล #ศึกษาศาสตร์มหิดล #สังคมสุขภาพมหิดล #มหิดล #งานสื่อสาร