ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “มหิดลเกมส์” ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี กล่าวเปิดพิธีการแข่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “มหิดลเกมส์”
ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี กล่าวเปิดพิธีการแข่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสายสนับสนุน
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และมีการจัดขบวนพาเหรดการแสดงเชียร์ต่างๆ