ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา