ทางครอบครัวสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ...รศ อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ (อาจารย์คนเก่ง ของคณะสังคมฯ) ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล

 ทางครอบครัวสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 

...รศ อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ (อาจารย์คนเก่ง ของคณะสังคมฯ)
ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2560
...ประเภทการบูรณาความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ