ท่านคณบดี รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลชิงถ้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ลานโบว์ลิ่ง เมเจอร์ปิ่นเกล้า

 ท่านคณบดี รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลชิงถ้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ลานโบว์ลิ่ง เมเจอร์ปิ่นเกล้า

...ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกประสบการณ์ในบริษัทจำลองของนักศึกษา ป.โท สาขาการจัดการการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดกิจกรรมการกุศลให้กับน้องๆที่โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพร่ง จ.ฉะเชิงเทรา
...ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็น Entrepreneur ตามแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล