ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาศึกษาศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาศึกษาศาสตร์