"ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Chiba Higher Education Exhibition Tour (13th CHEET 2017) ณ เมือง Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Fuzhou และ Xiamen ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 11 มิถุนายน 2560

"ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Chiba Higher Education Exhibition Tour (13th CHEET 2017) ณ เมือง Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Fuzhou และ Xiamen  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 11 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้หากส่วนงานใดสนใจเข้าร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว ขอให้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโดยตรงที่ Email: csce@chneduexpo.org ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560"
 
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ด้านล่าง


เอกสารแนบประกอบ ดาวน์โหลด
1. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Chiba Higher Education