"ประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship

"ประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (48 เดือน) และระดับปริญญาโท (36 เดือน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนได้ตามเอกสารแนบ และสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 30 เมษายน 2560"

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ด้านล่าง