ประกาศผลการคัดเลือกบุคคเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาสังคมศาสตร์

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาสังคมศาสตร์