ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนพาเหรด ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ ผู้แทนคณะฯ เข้ารับรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด จากศาสตราจารย์คลิ

 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนพาเหรด ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  แย้มนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ ผู้แทนคณะฯ เข้ารับรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด จากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีปิดกีฬาสีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล