เมื่อเวลา 10.00 น. วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดโครงการปันความสุขรอยยิ้ม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่าน รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดโครงการปันความสุขรอยยิ้ม ให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งมีจำนวน 54 คน ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 
        ในการนี้ได้นำอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบและ จัดกิจกรรม ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกพร้อมกับรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย อีกด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจและอบอุ่นให้ัผู้สูงอายุและผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง