ภาพบรรยากาศงาน Happy Workplace:Sh พูลด่าง สร้างเสริมบรรยากาศในการทำงาน วิทยากรโดย นาย สิทธิพร ชุลีธรรม

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
เวลา 15.00-16.00 น
ภาพบรรยากาศงาน Happy Workplace:Sh 
พูลด่าง สร้างเสริมบรรยากาศในการทำงาน
วิทยากรโดย นาย สิทธิพร ชุลีธรรม
นักสร้างสุขคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล