วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ (Green Office)

 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ (Green Office)