ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์

รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ได้ร่วมพูดคุยและให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ โทษประหาร ทางสถานีโทรทัศน์ รายการต่าง ๆ ดังนี้

  • วันที่ 8 ก.ค.57 ร่วมพูดคุยในรายการ คมชัดลึก ในประเด็น "ข่มขืนต้องประหาร" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NATION
  • วันที่ 9 ก.ค.57 ร่วมพูดคุยในรายการ ตอบโจทย์ : เหยื่อ "มนุษย์" สังคม "ประหาร" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
  • วันที่ 10 ก.ค.57 ร่วมพูดคุยสดทางวิทยุรัฐสภา Fm 87.5 ในประเด็น "องค์ความรู้ด้านโทษประหารชีวิตฯ"