(เปิดรับสมัคร.. ตั้งแต่วันนี้) อบรมโครงการเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2559

 (เปิดรับสมัคร.. ตั้งแต่วันนี้) อบรมโครงการเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน"

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2559

 


เอกสารแนบประกอบ ดาวน์โหลด
1. เอกสารดาวน์โหลดโครงการ