หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาอ่านหนังสือให้คนตาบอด”

หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาอ่านหนังสือให้คนตาบอด”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาอ่านหนังสือให้คนตาบอด”
โดยมี อ. ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง วิทยาลัยราชสุดา และอ. ดร. ธีรพัฒน์ อังศุชวาล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “จิตอาสากับ Read for the Blind ” และฝึกปฏิบัติการจิตอาสาอ่านหนังสือให้คนตาบอด ผ่านแอปพลิเคชัน Read for the Blind
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Online Meetings
2021-11-15T12:34:36+07:00
X