ประมวลภาพการประชุม มมศท 102-103

ประมวลภาพการประชุม มมศท 102-103

ภาพกิจกรรมการประชุม มมศท 102-103 คณาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอน และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในชั้นเรียน
ร่วมประชุมและทดสอบการใช้งาน เว็ปไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนร่วมกัน

2017-12-20T07:40:20+07:00
X