จองห้อง

จองห้อง

การจองห้องประชุม

อาคาร 1

ชื่อห้อง :  ห้องประชุม SH1-106  (ห้องกันภัยมหิดล หรือ ห้องรับรอง)

สถานที่ตั้ง                      :       ชั้น  1 อาคาร 1

ขนาดความจุ                 :      45 ที่นั่ง

อุปกรณ์ในห้อง             :     เครื่องเสียง, LCD โปรเจคเตอร์, จอภาพ, คอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลรับผิดชอบห้อง  :  นายวัชรพล เครือมิ่งมงคล  สำนักงานคณบดี  โทร. 1011

การดำเนินการ             :     1.  ดูตารางการใช้ห้องประชุม 106 (คลิ๊กที่ link ด้านล่าง)

ตารางการใช้ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 1 (ห้องกันภัยมหิดล)

2. การจองห้องในระบบ MUFIS  (โปรดจำชื่อห้อง SH1-106 เพื่อเลือกห้องได้ถูกต้อง)
(คลิ๊กที่ link ด้านล่าง)

การจองใช้ห้อง  1).เลือกอาคารได้แล้ว คลิ๊กที่ปุ่มเลือกอาคาร  2).เลือกห้อง 

การจองห้อง

อาคาร 1

ชื่อห้อง :  ห้องดาวเรือง  SH1-108  (ห้องพักนักศึกษา)

สถานที่ตั้ง                       :      ชั้น  1 อาคาร 1

ขนาดความจุ                  :      20 ที่นั่ง

อุปกรณ์ในห้อง              :      เครื่องเสียง, LCD โปรเจคเตอร์, จอภาพ, คอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลรับผิดชอบห้อง   :      นายวัชรพล เครือมิ่งมงคล  สำนักงานคณบดี  โทร. 1011

การดำเนินการ               :     1.  ดูตารางการใช้ห้องประชุม 108 (คลิ๊กที่ link ด้านล่าง)

ตารางการใช้ห้องพักนักศึกษา หรือห้องดาวเรือง (อาคาร 1 ชั้น 1  ห้อง 108)

2. การจองห้องในระบบ MUFIS  (โปรดจำชื่อห้อง SH1-108 เพื่อเลือกห้องได้ถูกต้อง)
(คลิ๊กที่ link ด้านล่าง)

การจองใช้ห้อง   1. เลือกอาคารได้แล้ว คลิ๊กที่ปุ่มเลือกอาคาร   2. เลือกห้อง 

2018-08-08T03:41:11+07:00
X