ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คุณกฤษณี เสนาเก่า เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2020-07-26T15:28:31+07:00
X