คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มีโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการ Care the Whale ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มีโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการ Care the Whale ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของคณะฯ
ร่วมให้การต้อนรับ คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมด้วยทีมงาน
.
เนื่องในโอกาสที่คณะฯ ได้มี โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ
ภายใต้โครงการ Care the Whale ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โครงการ Care the Whale: ขยะล่องหน”
โดย คุณนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
และหัวข้อ “ปฏิบัติการแยกแยะ ขยะล่องหน” โดย คุณจรัญพร เลิศสหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนสไตล์ จำกัด
(บรรยายรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex) และร่วมกันเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการขยะภายในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2021-05-24T14:36:50+07:00
X