ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Online Child Exploitation Amid Coronavirus Pandemic: What Do We Know? ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Online Child Exploitation Amid Coronavirus Pandemic: What Do We Know? ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Online Child Exploitation Amid Coronavirus Pandemic: What Do We Know? ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live

โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Yong Chul Park Professor of Law Sogang University, Assoc. Prof. Dr. Zainal Amin bin Ayub Associate Professor of Law Universiti Utara Malaysia, Dr. Lennon Yao-Chung Chang Senior Lecturer in Criminology Monash University, Assist. Prof. Dr. Ronnapoom Samakkekarom Assistant Professor of Public Health Thammasat University และ Assit. Prof. Dr. Francois Rene Lamy

Assistant Professor of Sociology Mahidol University ในการร่วมเสวนาในครั้งนี้ และมี Dr. Jompon Pitaksantayothin กับ Assist. Prof. Dr. Patreeya Kitcharoen เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live

2021-07-05T16:18:46+07:00
X