Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
วันที่จัดกิจกรรม 01 มิถุนายน 2564 ถึง 01 มิถุนายน 2564
ระยะเวลา 1 วัน
ชื่อกิจกรรม โครงการ “สังคม YOU เทิร์น ภายใต้แคมเปญ YOU เทิร์น คืนขวดพลาสติกใส พัฒนาการแพทย์”
ประเภทกิจกรรม บริหาร ทรัพยากรบุคคล และยุทธศาสตร์
ประเภทกิจกรรมย่อย สิ่งแวดล้อม
รายละเอียดกิจกรรม ร่วมกันคัดแยกขยะให้ถูกวิธี พร้อมส่งขวดพลาสติกใสที่ใช้แล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะและเพิ่มมูลค่า เพื่อนำมากลับมา UPCYCLING ผลิตเป็นเสื้อโปโล และจำหน่ายเพื่อจัดหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19
ภาควิชา สำนักงานคณบดี