ติดต่อเรา

ติดต่อเรา 2017-12-17T14:56:35+07:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ 02-8002840-60
โทรสาร
อีเมล์ shwww@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 0-2800-2840-78
โทรสาร 0-2441-9738
อีเมล์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th/deanffice

ภาควิชาสังคมศาสตร์

โทรศัพท์ 02-8002840-78
โทรสาร 02-4419324
อีเมล์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th/Social

ภาควิชาศึกษาศาสตร์

โทรศัพท์ 02-8002840-78 ต่อ 1300,1302,1333,1331
โทรสาร 02-441-0250
อีเมล์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th/Education

ภาควิชามนุษยศาสตร์

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th/Humanities

ศูนย์กฏหมายการแพทย์

โทรศัพท์ 02-8002840 ถึง 79 ต่อ 1257
โทรสาร 02-4419787
อีเมล์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th/MLC

ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม

โทรศัพท์ 02-441-9184, 441-9515
โทรสาร 02-441-9184, 441-9515 ต่ออัตโนมัติ 112
อีเมล์ kitsanee.kha@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ http://www.chps.info

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

โทรศัพท์ 02-8002841-59 ต่อ 1201- 02,1265,1266 / 084-3357208
โทรสาร 02-4410251
อีเมล์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th/social_health
X