การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2557

การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2557

หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน (Thai Higher Education towards the ASEAN Community)
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร[file_list]
2017-12-18T17:15:58+07:00
X