คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 52

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 52

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 52

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย
พร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและนักศึกษาสาขาวิชาเวชระเบียน จำนวน ทั้งสิ้น 52 ทุน
และพิธีมอบรางวัลบุคลากรยอมเยี่ยมของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ในรูปแบบผสมผสานผ่าน Zoom Onine Meetings และห้องประชุม 508 อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2021-12-15T10:43:46+07:00
X