รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคุณวรากร ลีลาลัย
ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2022-01-17T11:31:07+07:00
X