ขอแสดงความยินดีกับท่าน !!!รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และผศ.ดร.โทมัส กวาดามูซ

ขอแสดงความยินดีกับท่าน !!!รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และผศ.ดร.โทมัส กวาดามูซ

ขอแสดงความยินดีกับท่าน !!! รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และผศ.ดร.โทมัส กวาดามูซ ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2559  (ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์) โดยมีท่านศ.นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการมอบรางวัล

2018-02-10T09:11:06+07:00
X