การตรวจประเมินโครงการ Green Office

การตรวจประเมินโครงการ Green Office

การตรวจประเมินโครงการ Green Office ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยผู้แทนคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ในการประเมินตามเกณฑ์

2017-12-20T07:32:29+07:00
X