ประมวลภาพการประชุมเสวนาเรื่อง “กิจการเพื่อสังคมและบทบาทของมหาวิทยาลัย”

ประมวลภาพการประชุมเสวนาเรื่อง “กิจการเพื่อสังคมและบทบาทของมหาวิทยาลัย”

การประชุมเสวนาเรื่อง “กิจการเพื่อสังคมและบทบาทของมหาวิทยาลัย”
เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมระหว่างคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับเครือข่าย องค์กรที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม

2017-12-20T07:53:10+07:00
X