ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี เป็นประธานในการเปิดการเสวนาครั้งนี้ ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล นักวิชาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน, คุณอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ ผู้ก่อตั้ง EEC Thailand, ดร.สุภัชญา เตชะชูเชิด ผู้ก่อตั้งร้าน Refill Station, ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง , อาจารย์ ดร.วีร์ ระวัง อาจารย์ประจำภาควิชาภาคศึกษาศาสตร์ ในการร่วมเสวนาครั้งนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2019-12-15T13:28:30+07:00
X